Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm gồm: Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm  Công nghệ thông tin kinh tế, Trung tâm Ngoại ngữ Sun Flower, Trung tâm Hợp tác nghiên cứu giáo dục Nhật Bản.

 • Tên đầy đủ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Tên viết tắt: CTD (Center of Training on Demand)

– Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Bộ máy tổ chức của Trung tâm

STT Danh sách cán bộ Chức vụ Số ĐT Email
1 Trần Vũ Minh Giám đốc 0838 233 234 minhtv@ictu.vn
2 Bùi Thị Quyên CB phụ trách đào tạo ngoại ngữ 0988 142 757 quyenbt@ictu.vn
3 Đào Đắc Tình CB phụ trách đào tạo tin học, liên kết đào tạo 0858 99 11 22 tinhdd@ictu.vn
4 Nguyễn Thanh Hải CB phụ trách đào tạo ngoại ngữ, du học, việc làm 0984715126 haint@ictu.vn
5 Nguyễn Bích Thảo CB văn phòng, Kế toán 0335 160 555 thaonb@ictu.vn
6 Nguyễn Thị Lệ Thu CB tuyển sinh 0987 356 987 thuntl@ictu.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Hương CB tuyển sinh 0915170951 huongntt@ictu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT.

Chức năng

– Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về nhu cầu đào tạo của xã hội;

– Tổ chức các dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong trường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

– Kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài triển khai các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực, khởi nghiệp, thực tập nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Nhiệm vụ

– Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng mềm, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho người học trong trường;

– Tổ chức các khóa đào tạo tin học cơ bản, nâng cao, ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3/MOS, ICDL;

– Tổ chức các khoá bồi dưỡng, luyện thi ngoại ngữ; phối hợp với các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ, cấp chứng chỉ theo quy định;

– Tham mưu, tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn dành cho đội ngũ giảng viên, cán bộ;

– Liên kết với các đơn vị tổ chức các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về: nghiệp vụ, quản lý, chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng theo vị trí việc làm dành cho cán bộ công chức, viên chức và người học có nhu cầu;

– Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng nghề nghiệp dành cho người học có nhu cầu, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, yêu cầu vị trí làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Tìm kiếm nguồn tài trợ hợp pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;

– Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài triển khai chương trình thực tập nghề nghiệp, tư vấn du học, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyển sinh các hệ đào tạo;

– Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhà trường giao;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

Các hoạt động chính hiện đang triển khai

 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên;
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho người học có nhu cầu học và thi cấp chứng chỉ;
 • Tổ chức các lớp luyện thi IELTS từ 4.0 cho học sinh, sinh viên, người học có nhu cầu thi cấp chứng chỉ;
 • Thi thử IELTS (online, ofline), thi chính thức IELTS do IDP cấp chứng chỉ;
 • Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Nhật, tiếng Việt cho người nước ngoài; Tư vấn các chương trình du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, …
 • Liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ, quản lý, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức;
 • Liên kết tuyển sinh, đào tạo các trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học;
 • Các khóa đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
 • Văn phòng: phòng 101, nhà C6
 • Hotline: 0869 34 35 39 – 0828 233 234
 • Email: ctd@ictu.vn
 • Website: http://ctd.ictu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau