Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập 4 Trung tâm gồm: Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm  Công nghệ thông tin kinh tế, Trung tâm Ngoại ngữ Sun Flower, Trung tâm Hợp tác nghiên cứu giáo dục Nhật Bản.

 • Tên đầy đủ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Tên viết tắt: CTD (Center of Training on Demand)

– Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Bộ máy tổ chức của Trung tâm

STT Danh sách cán bộ Chức vụ Số ĐT Email
1 Trần Vũ Minh Giám đốc 0838 233 234 minhtv@ictu.vn
2 Bùi Thị Quyên CB phụ trách đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học, việc làm 0988 142 757 quyenbt@ictu.vn
3 Đào Đắc Tình CB phụ trách đào tạo liên kết 0858 99 11 22 tinhdd@ictu.vn
4 Nguyễn Thị Bích Phượng CB phụ trách đào tạo tin học 0975 987 867 phuongntb@ictu.vn
5 Nguyễn Bích Thảo CB văn phòng, Kế toán 0335 160 555 thaonb@ictu.vn
6 Nguyễn Thị Lệ Thu CB tuyển sinh, quản lý đào tạo, tư vấn du học, việc làm 0987 356 987 thuntl@ictu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu. Cụ thể:

Chức năng

 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về nhu cầu đào tạo của xã hội.
 • Tổ chức triển khai hoạt động tuyển sinh, tạo nguồn; tổ chức các dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức tạo nguồn, mở lớp ôn tập, bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (theo các chuẩn quy định của Việt Nam và quốc tế) cho người học có nhu cầu.
 • Liên kết với các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ hợp pháp trong và ngoài nước.
 • Hợp tác với các chuyên gia, nhà tuyển dụng, xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tổ chức đào tạo cho sinh viên, người học có nhu cầu.
 • Tổ chức tư vấn, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học có nhu cầu tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài.
 • Khảo sát nhu cầu, phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn.
 • Hỗ trợ công tác đào tạo và tham gia vào công tác tạo nguồn tuyển sinh các bậc, hệ, ngành đào tạo của nhà trường.
 • Đề xuất, xây dựng kế hoạch, triển khai các dịch vụ đào tạo khác theo nhu cầu của xã hội.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng phân công.

Các hoạt động chính hiện đang triển khai

 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên.
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho người học có nhu cầu học và thi cấp chứng chỉ.
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Dân tộc) cho người học có nhu cầu thi cấp chứng chỉ; học để giao tiếp, sử dụng trong công việc.
 • Tư vấn các chương trình du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, …
 • Liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ, quản lý, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức.
 • Liên kết tuyển sinh, đào tạo các trình độ từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học.
 • Các khóa đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
 • Văn phòng: phòng 101, nhà C6
 • Hotline: 0869 34 35 39 – 0828 233 234
 • Email: ctd@ictu.vn
 • Website: http://ctd.ictu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau