Category: Khóa học

Khoá học Kỹ thuật phát triển ứng dụng web với Laravel dành cho đồ án / thực tập

Kỹ thuật phát triển ứng dụng web với Laravel thiết kế dành riêng cho sinh viên ngành CNTT chuẩn bị

Kỹ thuật viết đồ án

Khoá học Kỹ thuật Office cho viết đồ án/ khoá luận/ báo cáo thực tập

Kỹ thuật Office cho viết đồ án/ khoá luận/ báo cáo thực tập thiết kế dành riêng cho sinh viên

Luyện thi tiếng Trung HSK

Khai giảng khoá tiếng Trung luyện thi chứng chỉ HSK 2, 4

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông liên tục khai

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

Chức danh nghề nghiệp giảng viên

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên

             Căn cứ Thông tư số 40/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Quy

Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV

Khóa luyện thi tiếng Anh A2-B1 chuẩn đầu ra ICTU

Những lý do để lựa chọn các khóa luyện thi tiếng Anh A2-B1 chuẩn đầu ra sinh viên ICTU tại

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Trung tâm Đào tạo

chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP

Chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP – IIG Việt Nam

Khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại

Khóa học tin học cơ bản

Chứng chỉ tin học cơ bản – theo Thông tư 03

KHÓA LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN Chứng chỉ tin học cơ bản hay chứng chỉ Ứng dụng

Khóa học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên, giảng viên Trung tâm Đào tạo