Category: Khóa chức danh nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

Chức danh nghề nghiệp giảng viên

Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên

             Căn cứ Thông tư số 40/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Quy

Khóa học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên, giảng viên Trung tâm Đào tạo