Category: Khóa học Ngoại ngữ

Luyện thi tiếng Trung HSK

Khai giảng khoá tiếng Trung luyện thi chứng chỉ HSK 2, 4

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông liên tục khai

Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV

Khóa luyện thi tiếng Anh A2-B1 chuẩn đầu ra ICTU

Những lý do để lựa chọn các khóa luyện thi tiếng Anh A2-B1 chuẩn đầu ra sinh viên ICTU tại

chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP

Chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP – IIG Việt Nam

Khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh Toefl ITP tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại