Category: Lịch học – Lịch thi – Kết quả thi

Dự kiến tổ chức thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2023

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tin học theo chuẩn TT03 của bộ thông tin và truyền thông sẽ

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 27/8/2023

Link xem KQ Thi Tin học ngày 27.8.2023: https://bit.ly/409Kwgu

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 8/2023

Link xem danh sách thi và phòng thi:https://bit.ly/408R9zG Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03)

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 28/5/2023

Link xem kết qủa thi: https://bit.ly/3rWiBUV

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 5/2023

http://Link xem danh sách phòng thi: https://drive.google.com/file/d/19Dplx1RmSv7eHNwMuooBuYxhKTZ1-OiG/view?usp=sharing Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 16/4/2023

http://Link xem kết quả: https://bit.ly/49adeC0

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 4/2023

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học Thông tin liên hệ Trung tâm Tin học, ngoại

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 05/3/2023

QĐ công nghận KQ và DS CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 05/3/2023 Địa điểm thi:

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 3/2023

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông

KẾ HOẠCH NĂM 2023 THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học cơ bản trong năm 2023