Category: Lịch học – Lịch thi – Kết quả thi

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 5/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 4/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 4/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 3/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 3/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi Toefl ITP

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP tháng 3/2021

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 12-2020

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 12/2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 12-2020 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 11 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 11-2020 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 10 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10-2020 (Chứng chỉ Ứng

Chứng chỉ Toefl ITP tháng 10-2020

Lịch thi chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS tháng 10/2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ IC3/MOS  (Tháng 10/2020)  Đợt thi: ngày 03/10/2020.  Ca thi: buổi chiều, bắt

HSK 2 - K1

Lớp tiếng Trung HSK 2 -K1 online

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP HSK 2 – K1 online 1. Lịch khai giảng: 19h ngày 06/9/2020 2. Lịch học:

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 9 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 9-2020 (Chứng chỉ Ứng