Category: Lịch học – Lịch thi – Kết quả thi

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 17/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 17/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 03/10/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 03/10/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Cấp chứng chỉ tin học

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lich thi TT03 03-10-2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 18/4/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 18/4/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 5/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021 (Chứng chỉ Ứng

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 28/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 28/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 4/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 4/2021 (Chứng chỉ Ứng

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 07/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 07/3/2021 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 3/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 3/2021 (Chứng chỉ Ứng