Category: Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 8 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 8-2020 (Chứng chỉ Ứng

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP tháng 9-2020

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP tháng 9/2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công

Lich thi chứng chỉ tin học tháng 7-2020

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 7 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 7-2020 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 8-2020

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP tháng 8/2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công

Lịch thi Toefl ITP tháng 7-2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 7/2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL ITP Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 6-2020

Lịch thi chứng chỉ tin học (Ứng dụng CNTT cơ bản) tháng 6-2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 6-2020 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi Toefl ITP tháng 6-2020

Lịch thi tiếng Anh Toefl ITP tháng 6-2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 6/2020 * Đợt 1: Ngày thi: chủ nhật 07/06/2020. Thời gian đăng ký:

Lịch thi chứng chỉ tin học T5-2020

Lịch thi chứng chỉ tin học cơ bản tháng 5-2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công

Lịch thi Toefl ITP tháng 6-2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 4/2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 4/2020 * Đợt 1: Ngày thi: chủ nhật 12/04/2020. Thời gian đăng ký:

Lịch thi chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS – Đợt thi ngày 16/02/2020

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ IC3/MOS (Tháng 02/2020) Đợt thi: ngày 16/02/2020. Ca thi: buổi chiều, bắt