Category: Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản năm 2020

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) năm 2020 Xem chi tiết tại đây

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 2/2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 2/2020 * Đợt 1: Ngày thi: 09/02/2020. Thời gian đăng ký: đến 15h

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 12/2019

  THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Năm 2019

KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NĂM 2019   Xem kế hoạch thi (tại đây)