Category: Lịch học – Lịch thi – Kết quả thi

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại

Khai giảng các lớp luyện thi tiếng Anh A2 – Chuẩn đầu ra sinh viên

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 – CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu tiếp

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Năm 2019

KẾ HOẠCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NĂM 2019   Xem kế hoạch thi (tại đây)