Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 3/2023

 

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông

Lịch thi Chứng chỉ TT03 - T3/2023

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 101, nhà C6, đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0869 34 35 39 | 0828 233234

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhocngoainguvadaotaotheonhucau