Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 8/2023

Link xem danh sách thi và phòng thi:https://bit.ly/408R9zG

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông