Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Năm 2019