Thi thử trắc nghiệm – Đợt thi tháng 8/2023

Phần hướng dẫn thi trắc nghiệm

– Học viên điền đầy đủ thông tin để đăng nhập hệ thống thi thử trắc nghiệm

+ Ghi chính xác thông tin cá nhân.

+ Dùng email đăng ký của google để nhận kết quả trả về email cá nhân (VD: abcd@gmail.com, viết thường tất cả ký tự).

– Học viên cần trả lời đến câu hỏi cuối cùng để hệ thống hiện chức năng kết thúc phần thi và tính điểm.

– Sau khi hệ thống tính điểm, học viên xem lại các câu trả lời đúng hoặc sai.

– Học viên nên test từ 3 lần trở lên đến khi kết quả đạt trên 85% để đảm bảo thi tốt phần trắc nghiệm.

– Trong quá trình thi thử trắc nghiệm, học viên sử dụng tài liệu hướng dẫn mục A, B, C hoặc tham khảo thêm mục khác để trả lời câu hỏi.

Hỗ trợ trực tuyến: 0918658939

You must specify a text.
/ /
You must specify a date.
You must specify an email address.
You must specify a number.
You must specify a text.