CTD bồi dưỡng CNTT cơ bản cho Truyền tải điện Đông bắc 3

CTD phối hợp với Công ty Truyền tải điện 1 – Truyền tải điện Đông bắc 3 tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức CNTT cơ bản cho công nhân quản lý vận hành đường dây

Chương trình hợp tác giữa CTD – Trung tâm đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học CNTT&TT và Công ty Truyền tải điện 1 – Truyền tải điện Đông Bắc 3 được triển khai từ tháng 10/2020.

Nội dung hợp tác

  • CTD hỗ trợ giảng viên và cơ sở vật chất tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho cán bộ, nhân viên của Công ty Truyền tải điện 1 – Truyền tải điện Đông Bắc 3.
  • Học viên sau khi hoàn thành khóa học có khả năng sử dụng cơ bản tin học văn phòng ứng dụng trong công việc thực tế tại đơn vị.
  • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Kế hoạch

Các lớp bồi dưỡng tổ chức trong quý IV năm 2020

  • Lớp 1: khai giảng tháng 10/2020

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PGĐ. Công ty Truyền tải điện 1 – Truyền tải điện Đông bắc 3 phát biểu tại buổi khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức CNTT cơ bản

Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm

 

Hình ảnh các học viên là công nhân vận hành quản lý đường dây trong một buổi học về kỹ năng sử dụng tin học cơ bản

  • Lớp 2: khai giảng tháng 11/2020

TTĐ lop 2_1

Đ/c Trần Vũ Minh – GĐ. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức CNTT cơ bản tổ chức tại Công ty Truyền tải điện 1 – Truyền tải điện Đông Bắc 3

Hình ảnh các học viên của Truyền tải điện Đông Bắc 3

trong buổi lễ khai giảng và buổi học đầu tiên trong chương trình bồi dưỡng kiến thức tin học văn phòng

Tags: