Dự kiến tổ chức thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2023

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tin học theo chuẩn TT03 của bộ thông tin và truyền thông sẽ tổ chức thi trong tháng 10 năm 2023

Link đăng ký:

Đăng ký thi chứng chỉ Tin học