Category: Lịch thi

KẾ HOẠCH NĂM 2023 THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học cơ bản trong năm 2023

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 5/2023

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 3/2023

  Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền

Cấp chứng chỉ tin học

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lich thi TT03 03-10-2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 5/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 5/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 4/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 4/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 3/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 3/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lịch thi Toefl ITP

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP tháng 3/2021

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TOEFL ITP Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công

Lịch thi chứng chỉ tin học tháng 12-2020

Lịch thi chứng chỉ tin học (Theo thông tư 03) tháng 12/2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ Tin học tháng 12-2020 (Chứng chỉ Ứng