Category: Lịch thi

Dự kiến tổ chức thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2023

Thông báo kế hoạch tổ chức thi tin học theo chuẩn TT03 của bộ thông tin và truyền thông sẽ

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 8/2023

Link xem danh sách thi và phòng thi:https://bit.ly/408R9zG Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03)

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 5/2023

http://Link xem danh sách phòng thi: https://drive.google.com/file/d/19Dplx1RmSv7eHNwMuooBuYxhKTZ1-OiG/view?usp=sharing Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 4/2023

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học Thông tin liên hệ Trung tâm Tin học, ngoại

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 3/2023

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông

KẾ HOẠCH NĂM 2023 THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Kế hoạch thi chứng chỉ Tin học cơ bản trong năm 2023

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 12/2022

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2022

Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (TT03) tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông

Cấp chứng chỉ tin học

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng

Lich thi TT03 03-10-2021

Lịch thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 10/2021 (Chứng chỉ Ứng