Tra cứu văn bản hướng dẫn

Trang tra cứu văn bản hướng dẫn dành cho học viên đăng ký đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu (CTD) – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU)

CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN ICTU

Chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 05/6/2020

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (xem tại đây)
 2. Thông tư 44/2017/TT-BTTTT về quy định việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (xem tại đây)
 3. Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ ICDL của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (xem tại đây)

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC CỦA VIỆT NAM

 1. Danh sách các đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam tính đến tháng 02/2020: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học Sài Gòn.
 2. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (xem tại đây)
 3. Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (xem tại đây)

CÔNG CHỨC

 1. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (xem tại đây).

VIÊN CHỨC

 1. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem tại đây).

HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

 1. Danh sách các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (xem tại đây)
 2. Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (xem tại đây)
 3. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (xem tại đây)
 4. Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (xem tại đây)
 5. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT công lập (xem tại đây)
 6. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên trung học cơ sở công lập (xem tại đây)
 7. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên tiểu học công lập (xem tại đây)
 8. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non (xem tại đây)