Category: Lịch học

HSK 2 - K1

Lớp tiếng Trung HSK 2 -K1 online

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP HSK 2 – K1 online 1. Lịch khai giảng: 19h ngày 06/9/2020 2. Lịch học:

A2 chuẩn đầu ra sinh viên tháng 6-2020

Khai giảng các lớp tiếng Anh A2 chuẩn đầu ra sinh viên

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN T6/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông

Lịch khai giảng các khóa học CDNN 5-2020

Lịch khai giảng các khóa học chức danh nghề nghiệp

Thông báo lịch khai giảng các khóa học cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên Mầm

Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tháng 3-2020

Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tháng 3/2020

Khai giảng Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên, giảng viên tháng 3/2020 Trung tâm Đào

Khai giảng lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hang III

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu khai giảng lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III cụ

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại

Khai giảng các lớp luyện thi tiếng Anh A2 – Chuẩn đầu ra sinh viên

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH A2 – CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu tiếp