Biểu mẫu

THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tải xuống

THI CHỨNG CHỈ – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Mẫu đơn đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh A2 – chuẩn đầu ra sinh viên ICTU tải xuống

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT, CĐ, ĐH

Mẫu đơn đăng ký học Bồi dưỡng thăng hạng giáo viên – Trường Đại học Giáo dục – ĐH QGHN đào tạo và cấp chứng chỉ tải xuống

Mẫu đơn đăng ký học Bồi dưỡng thăng hạng giảng viên chính hạng II – Trường Đại học Giáo dục – ĐH QGHN đào tạo và cấp chứng chỉ tải xuống