Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) đợt thi ngày 27/8/2023