Category: Uncategorized

Lịch thi chứng chỉ Tin học (Theo Thông tư 03) tháng 9 – 2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch thi chứng chỉ tin học tháng 9-2020 (Chứng chỉ Ứng

Cấp chứng chỉ tin học

Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 02/8/2020

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN Đợt thi: 02/8/2020 Địa điểm thi: Trường Đại học Công

A2 tháng 4-2020

Khai giảng lớp Luyện thi A2 chuẩn đầu ra Sinh viên

KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH A2 CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN T4/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

Thông báo lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 3/2020

Lịch thi tiếng Anh TOEFL ITP tháng 3/2020 * Đợt 1: Ngày thi: 15/03/2020. Thời gian đăng ký: đến 15h