Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03) tháng 4/2023

Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ tin học

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 101, nhà C6, đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0869 34 35 39 | 0828 233234

Website: Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học CNTT và Truyền thông (ictu.vn)

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhocngoainguvadaotaotheonhucau