Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tháng 3/2020

Khai giảng Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên, giảng viên tháng 3/2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu thông báo lịch khai giảng các lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giảng viên CĐ, ĐH có nhu cầu học để xét thăng hạng như sau:

Lịch khai giảng

Khai giảng liên tục khi học viên đủ số lượng 20hv/lớp

1. Lớp Bồi dưỡng giáo viên Mầm non hạng II, III

2. Lớp Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học hạng II, III

3. Lớp Bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II

4. Lớp Bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II

5. Lớp Bồi dưỡng giảng viên chính hạng II

Hình thức học

Học trực tuyến (trong thời gian dịch covid-19)

Lịch học

Học viên được cấp tài khoản và lịch học ngay sau khi đăng ký thành công

Chứng chỉ

Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG HN cấp

Học phí

  • Lớp Bồi dưỡng giáo viên Mầm non hạng II, III: 2.500.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)
  • Lớp Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học hạng II, III: 2.500.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)
  • Lớp Bồi dưỡng giáo viên THCS hạng II: 2.500.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)
  • Lớp Bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II: 2.500.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)
  • Lớp Bồi dưỡng giảng viên chính hạng II: 2.500.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)
  • Khóa bồi dưỡng giảng viên chính: 2.800.000đ/hv/khóa (đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ)

Đăng ký

  • Học viên đăng ký trực tuyến tại link sau: đăng ký
  • Học viên đăng ký trực tiếp tại: Phòng 101, nhà C6, Trường Đại học CNTT và Truyền thông.
  • Học viên ở xa làm hồ sơ theo mẫu và chuyển phát nhanh về địa chỉ bên dưới.

Hồ sơ gồm

1. Đơn đăng ký theo mẫu

Mẫu dành cho giáo viên

Mẫu dành cho giảng viên

2. Bằng cấp cao nhất (01 bản sao công chứng)

3. 02 ảnh 4×6 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký, 01 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh)

4. Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (01 bản sao công chứng)

5. Quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc đang giữ (01 bản sao công chứng)

Thông tin liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu (Phòng 101, nhà C6) – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0869.34.35.39 | 0858.99.11.22 (đ/c Tình)

Email: trungtamdaotaotnc@gmail.com