Danh sách cấp chứng chỉ TT03 đợt thi ngày 07/03/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Đợt thi: 07/3/2021

Địa điểm thi: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 

Xem và tải danh sách cấp chứng chỉ:

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 101, nhà C6, đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0869 34 35 39 | 0975 987 867 ( đ/c Phượng)

Email: trungtamdaotaotnc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau