Test IC3-GS5 Module 2

Bài thi IC3, mô đun 2, KA - Key Applications

– Học viên điền đầy đủ thông tin để đăng nhập hệ thống thi thử trắc nghiệm Tin học quốc tế IC3

+ Ghi chính xác thông tin cá nhân.

+ Dùng email đăng ký của google để nhận kết quả trả về email cá nhân (VD: abcd@gmail.com, viết thường tất cả ký tự).

– Học viên cần trả lời đến câu hỏi cuối cùng để hệ thống hiện chức năng kết thúc phần thi và tính điểm.

– Sau khi hệ thống tính điểm, học viên xem lại các câu trả lời đúng hoặc sai.

– Học viên nên test từ 3 lần trở lên đến khi kết quả đạt trên 95% để đảm bảo thi tốt phần trắc nghiệm lý thuyết.

– Trước khi thi thử trắc nghiệm, học viên cần xem kỹ nội dung đã được giáo viên hướng dẫn và tài liệu Trung tâm cung cấp.

Hỗ trợ trực tuyến: 0975 987 867

You must specify a text.
/ /
You must specify a date.
You must specify an email address.
You must specify a number.
You must specify a text.