Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên

             Căn cứ Thông tư số 40/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

            Căn cứ Công văn số 2102/CV – ĐHGD ngày 21/02/2020 của Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng – Trường Đại học Giáo dục về việc hợp tác mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

            Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường ĐH CNTT&TT thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên như sau:

I. Giảng viên hạng III (Mã số V.07.01.03)

1. Đối tượng:

– Viên chức giảng dạy trong các học viện, cơ sở giáo dục đại học công lập.

– Các tổ chức, cá nhân có liên quan, dùng để bổ nhiệm và xếp lương, thi  tuyển dụng viên chức của giảng viên. (Theo thông tư số .40_2020_TT-BGDDT_CCDNN Giang vien)

2. Chương trình bồi dưỡng: Giảng viên (hạng III) thực hiện theo Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

II. Giảng viên hạng II (Mã số V.07.01.02)

1. Đối tượng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

a. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

b. Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

2. Chương trình bồi dưỡng: Giảng viên chính (hạng II) thực hiện theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

  • Thời gian

– Thời gian học: Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

– Hình thức học: Online kết hợp với trực tiếp.

– Khai giảng: 06/03/2021.

– Địa điểm mở lớp: Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

  • Chứng chỉ: Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.
  • Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký theo mẫu trường, có dán ảnh 3×4.Mẫu đơn Chuẩn chức danh Giang vien

– Giấy khai sinh (bản sao).

– Bằng và bảng điểm cao nhất (bản sao công chứng).

– Quyết định hạng đang giữ.

– 02 ảnh 3×4 (ghi rõ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau ảnh).

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu: (P101, nhà C6) – Trường ĐH CNTT&TT.

– Địa chỉ: Đường Z115, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0869 34 35 39; 0858 99 11 22 (Đ/c Tình)

– Website: http://ctd.ictu.edu.vn | Email: trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn

Tags: